948

بازدید های دانشجویان

1098

بازدید های اساتید

511

بازدید های مدیران مراکز

353

بازدید های مدیران کل

اسناد آموزشی دانشجویان
نوع سند ویدیو مخاطب مدت زمان پخش
نحوه شرکت دانشجویان در دوره های آموزشی دانشجویان 5:27 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی دانشجویان 1:54 دقیقه
گفت و گو در تالارهای گفتگو دانشجویان 2:33 دقیقه
شرکت در آزمون دانشجویان 4:55 دقیقه
شرکت در کلاس آنلاین با مرورگر دانشجویان 1:44 دقیقه
ارسال تکالیف دانشجویان 1:35 دقیقه
نحوه ی دسترسی به محتوا دانشجویان 2:37 دقیقه
ویرایش پروفایل دانشجویان 6:11 دقیقه

اسناد آموزشی اساتید
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
فعال سازی جا به جایی گزینه های سوالات تستی اساتید 2:36 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی اساتید 1:54 دقیقه
ایجاد و گفتگو در تالارهای گفتگو اساتید 2:33 دقیقه
بارگذاری بسته های اسکورم اساتید 1:56 دقیقه
آموزش مطالب مهم در ادوب کانکت مرورگر اساتید 46:06 دقیقه
ذخیره ی کلاس در مواقعی که ادوب امکان ضبط ندارد اساتید 28:49 دقیقه
فعالسازی آزمون مجدد اساتید 2:02 دقیقه
ایجاد آزمون اساتید 22:13 دقیقه
ایجاد محتوا در سامانه اساتید 5:23 دقیقه
نحوه ی ایجاد تکلیف اساتید 5:18 دقیقه
ویرایش پروفایل اساتید 6:11 دقیقه

اسناد آموزشی مدیران مراکز
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
فعال سازی جا به جایی گزینه های سوالات تستی مدیران مراکز 2:36 دقیقه
ایجاد لینک کمکی برای جلسات خاص مدیران 1:11 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی مدیران 1:54 دقیقه
ایجاد و گفتگو در تالارهای گفتگو مدیران مراکز 2:33 دقیقه
بارگذاری بسته های اسکورم اساتید 1:56 دقیقه
ایجاد آزمون مدیران مراکز 22:13 دقیقه
انتقال گروه های درسی دانشجویان مدیران کل 2:46 دقیقه
حذف دروس کاربران مدیران مراکز 3:36 دقیقه
نحوه ی ایجاد جلسات درسی مدیران مراکز 6:43 دقیقه
نحوه ی ایجاد تکلیف مدیران مراکز 5:18 دقیقه
ایجاد محتوا در سامانه مدیران مراکز 5:23 دقیقه
ایجاد کلاس در سامانه مدیران مراکز 4:57 دقیقه
ویرایش پروفایل مدیران مراکز 6:11 دقیقه
فعال غیر فعال کردن کاربران مدیران مراکز 1:56 دقیقه
تغییر رمز عبور کاربران مدیران مراکز 1:38 دقیقه
افزودن دروس اساتید به سامانه مدیران مراکز 2:51 دقیقه
افزودن دروس دانشجویان به سامانه مدیران مراکز 2:32 دقیقه
افزودن اساتید به سامانه مدیران مراکز 2:38 دقیقه
افزودن دانشجویان به سامانه مدیران مراکز 5:20 دقیقه
نحوه ی تکمیل فایل های اکسل مدیران مراکز -

اسناد آموزشی مدیران کل
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
فعال سازی جا به جایی گزینه های سوالات تستی مدیران کل 2:36 دقیقه
نحوه ایجاد دوره های آموزشی توسط مدیران مدیران کل 4:12 دقیقه
ایجاد لینک کمکی برای جلسات خاص مدیران کل 1:11 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی مدیران کل 1:54 دقیقه
ایجاد و گفتگو در تالارهای گفتگو مدیران کل 2:33 دقیقه
بارگذاری بسته های اسکورم مدیران کل 1:56 دقیقه
ایجاد آزمون مدیران کل 22:13 دقیقه
انتقال گروه های درسی دانشجویان مدیران کل 2:46 دقیقه
حذف دروس کاربران مدیران کل 3:36 دقیقه
نحوه ی ایجاد جلسات درسی مدیران کل 6:43 دقیقه
نحوه ی ایجاد تکلیف مدیران کل 5:18 دقیقه
ایجاد محتوا در سامانه مدیران کل 5:23 دقیقه
ایجاد کلاس در سامانه مدیران کل 4:57 دقیقه
تنظیمات سامانه برای مدیر کل مدیران کل 1:43 دقیقه
ویرایش پروفایل مدیران کل 6:11 دقیقه
فعال غیر فعال کردن کاربران مدیران کل 1:56 دقیقه
تغییر رمز عبور کاربران مدیران کل 1:38 دقیقه
افزودن دروس اساتید به سامانه مدیران کل 2:51 دقیقه
افزودن دروس دانشجویان به سامانه مدیران کل 2:32 دقیقه
افزودن سطوح دسترسی به مدیران مراکز مدیران کل 3:01 دقیقه
افزودن مدیران مراکز به سامانه مدیران کل 3:19 دقیقه
افزودن اساتید به سامانه مدیران کل 2:38 دقیقه
افزودن دانشجویان به سامانه مدیران کل 5:20 دقیقه
بارگذاری لیست دروس روی سامانه مدیران کل 3:14 دقیقه
نحوه ی تکمیل فایل های اکسل مدیران کل -

اسناد آموزشی Adobe Connect
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
نحوه ذخيره كردن و دانلود فيلم كلاس همه ی گروه ها 3:37 دقیقه
نحوه ارزيابي و طراحي آزمون در ادوب كانكت اساتید و مدیران 2:59 دقیقه
نحوه اخراج دانشجو توسط استاد اساتید و مدیران 1:10 دقیقه
نحوه ی برگزاری جلسات دفاع اساتید و مدیران 3:11 دقیقه
مدیریت دانشجویان در کلاس مدیران و اساتید 2:00 دقیقه
حل مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت همه ی گروه ها 4:02 دقیقه
مرور کلی و نحوه ی ورود به کلاس همه ی گروه ها 19:47 دقیقه