دانشجویان گرامی، . لطفا جهت ورود به سامانه lms ، وارد آدرس مخصوص lms دانشگاه خود شوید. برای مثال آدرس lms دانشگاه پیام نور استان تهران lms.tpnu.ac.ir می باشد.

مجوزها

مجوزهای ما

سامانه های مدیریت یادگیری (LMS) امروزه یکی از مهمترین سامانه های زیرساختی هر دانشگاه و مرکز آموزشی می باشد . و همه دانشگاه ها در کنار سامانه آموزش خود حتما یک سامانه LMS برای مدیریت آموزش ها و آزمونهای آنلاین تهیه کرده یا در حال تحقیق و جستجو برای تهیه آن می باشند . ما مفتخر هستیم که به صورت حرفه ای در و با کسب مجوز های مورد نیاز برای یک سامانه LMS کامل در خدمت جامعه ی علمی ایران هستیم.