قابل توجه دانشجویان دانشگاه های پیام نور که در این ترم آزمون دروس عمومی آنها در ریلاین برگزار می شود.این راهنما را مطالعه بفرمایید

مجوزها

مجوزهای ما

سامانه های مدیریت یادگیری (LMS) امروزه یکی از مهمترین سامانه های زیرساختی هر دانشگاه و مرکز آموزشی می باشد . و همه دانشگاه ها در کنار سامانه آموزش خود حتما یک سامانه LMS برای مدیریت آموزش ها و آزمونهای آنلاین تهیه کرده یا در حال تحقیق و جستجو برای تهیه آن می باشند . ما مفتخر هستیم که به صورت حرفه ای در و با کسب مجوز های مورد نیاز برای یک سامانه LMS کامل در خدمت جامعه ی علمی ایران هستیم.